Navorming

Datum Onderwerp Spreker Rubriek CP
12/01/2023 Instrumentele versus contemplatieve verloskunde: een dilemma van alle tijden Dr. Jan Bosteels
(Gynaecologie, Imelda)
6 2
Titel bijscholing: Instrumentele versus contemplatieve verloskunde: een dilemma van alle tijden
Omschrijving: Parijs, de ochtend van 20 maart 1811. De hoofdstad wordt opgeschrikt door kanongebulder. Na het 22e schot barst gejuich los. Eindelijk heeft Napoleon I een opvolger voor zijn dynastie. In een brief aan de keizer van Oostenrijk, zijn schoonvader, beschrijft de keizer der Fransen het geluk en de angsten die hijzelf en de keizerin hebben beleefd. Het leven van Marie-Louise en haar zoon heeft aan een zijden draadje gehangen. De succesvolle afloop van de bevalling is te danken aan de koelbloedigheid en de kunde van één man: Antoine Dubois. Deze voordracht belicht de tijdsgeest van de 19de eeuwse Franse verloskunde, de minder bekende positieve invloeden van de Verlichting en de Franse Revolutie op de geboorte van de moderne geneeskunde en de organisatie van de gezondheidszorg in Frankrijk. In Frankrijk kwam de verloskundige zorg in de handen van de mannelijke ‘accoucheur’ bijgestaan en soms gedomineerd door de goed opgeleide ‘sage-femme’. De donkere tijden waar de zorg werd opgenomen door onwetende ‘matrones’ bijgestaan door ‘commères’ uit het Ancien Régime behoorde tot het verleden. Welke factoren en actoren hebben de vermannelijking en medicalisering van de verloskunde bepaald en hoe kan de kennis van deze evolutie bijdragen aan een beter begrip van de moderne verloskunde? Deze medisch-historische voordracht biedt verrassend actuele inzichten over de organisatie van een vrouwvriendelijke en verantwoorde verloskundige zorg.
Aanvangsuur: 12 Jan 2023 om 21:00
Locatie: Hof te Rhode
Rodestraat 7
3290 Schaffen (Diest)
Tel. 013 33 36 09
Website: http://www.hofterhode.be
Naam spreker: Dr. Jan Bosteels  (Gynaecologie, Imelda)
Registratiecode: 22029138
Accreditering? Ja
Rubriek: Ethiek en Economie (6)
Creditpoints: 2 creditpoints

Gelieve in te loggen op de website om u in te schrijven voor deze bijscholing.
Indien u nog niet geregistreerd bent op onze website kan u dit doen door hier te klikken.